JOJOBA YAĞI

Eikosenoik asit ve palmitoleik asit bakımından oldukça zengindir. Jojoba yağının etkisi, ciltteki sebum rolünü oynamasıdır. Cilt sebum üretimini azalttığında jojoba yağı doğal bir şekilde nemlendirir ve cildin nem seviyesini korumaya yardımcı olur.

 

Jojoba Oil

It is rich in eicosenoic and palmitoleic acid.  The effect of jojoba oil is that it plays the role of sebum in the skin.  When the skin reduces sebum production, jojoba oil naturally moisturizes and helps maintain the skin's moisture level.

Масло Жожоба

Богат эйкозеновой и пальмитолеиновой кислотами.  Эффект масла жожоба заключается в том, что оно играет роль кожного жира в коже.  Когда кожа снижает выработку кожного жира, масло жожоба естественным образом увлажняет и помогает поддерживать уровень влажности кожи.

TOP