وازلین گل رز J-NATURAL

وازلین گل رز J-NATURAL

به پوست شما تازگی و درخشندگی می بخشد. پوست شما را تغذیه و مرطوب می نمایدبه دلیل دارا بودن فیلتر اشعه ماوراء بنفش، از پوست شما در برابر اشعات مضر خورشید محافظت می نماید. فاقد هرگونه مواد رنگی، ترکیبات مصنوعی، پارابن و مواد حیوانی می باشد.

TOP